ATLI OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU
 • PAYLAŞ

 • ATLI OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       

                                                      GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 

ATLI OKÇULUK 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer

:

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih

:

17-28 Temmuz 2019

Katılım ücreti

:

135 TL

En az/en fazla katılımcı sayısı

:

10/50 Kişi

Başvuru yeri

:

https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi

Başvuru tarihileri

:

19 Haziran-11 Temmuz 2019

Başvuru sonuçlarının açıklanması

:

12 Temmuz 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

 

 

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

 

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Atlı Okçuluk 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referansnumarası ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

 

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),

b)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

d)    En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e)      17/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

 

İSTENEN BELGELER

 

a)      2 adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b)   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c)   E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)    Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-

f)       E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.
 

 

 

 

 

 

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

 

 

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 

a)    Bursa’da yapılacak olan Atlı Okçuluk 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 17 Temmuz 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b)  Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.

c)     İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.

d)  Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim YöneticisiMehmet Bahadır SARIKAYA ile kurumsal e-posta adresi üzerinden mehmet.sarikaya@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)     Daha önce 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak mehmet.sarikaya@gsb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

MUAFİYET

 

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

 

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

 

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

17-28 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASINDA BURSA İLİNDE YAPILACAK OLAN ATLI OKÇULUK I.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

TARİH

SAAT

DERS

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

17 Temmuz 2019

Çarşamba

08.30-12.30

Kayıt, Evrak Kontrol

   

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-17.30

Sporda Öğretim Yöntemleri

Prof.Dr.Nimet Haşıl KORKMAZ

 

18 Temmuz 2019

Perşembe

08.30.12.30

Spor Psikolojisi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-15.30

Yetenek Seçimi ve İlkeleri

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

 

15.30-17.30

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

 

19 Temmuz 2019 Cuma

08.30-12.30

Spor Fizyolojisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-17.30

Sporcu Beslenmesi

Prof.Dr.Nimet Haşıl KORKMAZ

 

20 Temmuz 2019Cumartesi 

08.30.12.30

Beceri Öğrenimi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-19.30

Psikomotor Gelişimi

Doç.Dr.Şenay ŞAHİN

 

21 Temmuz 2019 Pazar

08.30-12.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-19.30

Genel Antrenman Bilgisi

Doç.Dr.Şerife VATANSEVER

 

22 Temmuz 2019 Pazartesi

08.30-12.30

Sporcu Sağlığı

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-17.30

Spor Anatomisi

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

 

17.30-19.30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç.Dr.Erkut TUTKUN

 

23 Temmuz 2019Salı

 

 

 

 

12.30 – 13.30

 Öğle Arası

 

 

13.30-19.30

Özel Antrenman Bilgisi

Sercan Koray YENDİM

 

24 Temmuz 2019Çarşamba

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-15.30

Oyun Kuralları

Bilal Hayri DOĞAN                            

 

25 Temmuz 2019 Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

Bilal Hayri DOĞAN                             Sercan Koray YENDİM

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

26 Temmuz 2019Cuma 

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

27 Temmuz 2019Cumartesi

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

28 Temmuz 2019 Pazar

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

12.30-13.30

Öğle Arası

   

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik