Şalvar Güreşi ve Aşırtmalı Aba Güreşi Aday Hakem Kursu
  • PAYLAŞ

  • Şalvar Güreşi ve Aşırtmalı Aba Güreşi Aday Hakem Kursu


ŞALVAR GÜREŞİ VE AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ ADAY HAKEM KURSU
09-12 MART 2020 - GENÇLİK MERKEZİ TOPLANTI SALONU / GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP


Şalvar Güreşi ve Aşırtmalı Aba Güreşi Aday Hakem Kursu 09-12 Mart 2020 tarihlerinde Gaziantep'te yapılacaktır. Söz konusu kursa katılacaklarda aranacak şartlar, istenen belgeler ve kurs programı aşağıdadır.

 
Her iki kurs için ayrı ayrı evrak tanzim edilecek olup, ilgililere duyurulur.

 

 

 


Hakem Kursuna Başvuracaklarda Aranan Şartlar
 

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda bu koşul aranmaz),

c) 18 yaşından gün almış olmak ve 55 yaşını aşmamış olmak,

ç) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığım sağlık raporu ile belgelemek,

d) Daha önce geleneksel spor dalları ya da başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken altı aydan daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmak,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 


İstenilen Belgeler


a) Dilekçe (Açık adresli)

b) 2 adet vesikalık fotoğraf

c) Sağlık raporu (Hükümet tabipliğinden veya aile sağlığı merkezinden) (aslı)

ç) Adli Sicil Belgesi (aslı)

d) Diploma sureti

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı.

f) Nüfus cüzdanı sureti (resimli)

g) Hakem Bilgi Formu (resimli) (aşağıdaki linkten indirebilirsiniz)Kurs Programı                        : ŞALVAR GÜREŞİ ADAY HAKEM KURSU

Kurs yeri                                   : Gençlik Merkezi Toplantı Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Gaziantep

Kurs başlama ve bitiş saatleri   : 09 Mart 2020 / 10.00 - 18.00

                                                    10 Mart 2020 / 10.00 - 18.00

                                                  

 

Kurs Programı                        : AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ ADAY HAKEM KURSU 

Kurs yeri                                   : Gençlik Merkezi Toplantı Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Gaziantep

Kurs başlama ve bitiş saatleri   : 11 Mart 2020 / 10.00 - 18.00

                                                    12 Mart 2020 / 10.00 - 18.00

                                                   

 

NOT: Her iki kurs için ayrı ayrı evrak tanzim edilecek olup, eksik evrakla kurs kayıtları yapılmayacaktır.Hakem başvuru formu linki için tıklayınız.