KUŞAK GÜREŞİ
  • PAYLAŞ

KUŞAK GÜREŞİ

TARİHÇE

Kuşak güreşi Sümerlerde de görülmektedir. Sümerlerin Türkmenistan tarafından gelen Türkler olduğu görüşünün açıklık kazanması, kuşak güreşinin Orta Asya’dan yayıldığını göstermektedir. Anadolu’ya kuşak güreşini getiren Kırım Türkleri, bu güreşi Türkmenistan tarafından Kırıma göç ederken getirmişler ve yaşatmışlardır.